NORSK FORSIKRING AS

Norsk Forsikring AS er et heleid norsk forsikringsagentur med konsesjon og underlagt kontroll av Finanstilsynet. Vi er coverholder i Lloyd’s of London, og representerer i tillegg en håndfull, nøye utvalgte, store utenlandske forsikringsselskaper.

Samarbeidet mellom Norsk Forsikring AS, Lloyd’s of London og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med lokal kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsnninger.

Norsk Forsikring AS har utviklet en unike distribusjonsløsninger for meglermarkedet for konsumenter, mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Vi er, og skal alltid kjennetegnes av å være en fleksibel og dynamisk organisasjon med korte beslutningsveier, rask responstid og høy servicegrad. Vi har lave driftskostnader og dermed tilby våre partnere kostnadseffektive forsikringsløsninger.

Ajourhold

Inn- og utmelding (Lloyds)
Begunstigelse (ACE | Lloyds)
Helseerklæring (ACE | Lloyds)