Enklere hverdag - Tryggere fremtid

Norsk Forsikring AS skal skape merverdier for våre kunder ved å tilføre markedet attraktive og kostnadseffektive trygghetsprodukter fra finansielt sterke forsikringsgivere.

Enklere hverdag - Tryggere fremtid

Norsk Forsikring AS skal skape merverdier for våre kunder ved å tilføre markedet attraktive og kostnadseffektive trygghetsprodukter fra finansielt sterke forsikringsgivere.

Enklere hverdag - Tryggere fremtid

Norsk Forsikring AS skal skape merverdier for våre kunder ved å tilføre markedet attraktive og kostnadseffektive trygghetsprodukter fra finansielt sterke forsikringsgivere.

Private kunder

30000

+

Bedriftskunder

500

+

Forsikringsprodukter

30

+

Forsikringsgivere

7

+

Forsikringsgivere

Norsk Forsikring har langsiktige agentavtaler med store og finansielt sterke forsikringsgivere. Samarbeidet mellom Norsk Forsikring AS og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med vår lokale kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsninger. Forsikringsgiverne vi representerer tilfører det norske markedet risikokapasitet og skaper dermed konkurranse i et marked dominert av noen få store nordiske aktører. Norsk Forsikring samarbeider kun med forsikringsgivere med stor finansiell styrke og med en finansiell styrke som en Standard & Poors A- rating eller bedre. Styret i Norsk Forsikring AS evaluerer og godkjenner leverandørene minst 1 gang i året. Forsikringsgiverne til de enkelte forsikringsprodukter er også behandlingsansvarlige etter Lov om behandling av Personopplysninger og Forordning (EU) nr 2016/679.h

Våre ansatte

Rorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Amalia Edinson
Marketing Manager
Marian Chris
Funder & CEO
Maria Andaloro
Support Manager

Why Choose Us

Rorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Get Introduction

We are creative

Grow Your Business Grow