Om Norsk Forsikring AS

Norsk Forsikring AS ble etablert i 2004 og er leverandør av forsikringer til bedrifter, deres ansatte og organisasjonsmarkedet. Norsk Forsikring jobber primært med autoriserte forsikringsmeglere som er profesjonelle innkjøpere av forsikring.

Norsk Forsikring benytter kun finansielt sterke forsikringsgivere som har finansiell rating på A-nivå. Vi skaper effektiv konkurranse i et marked som domineres av noen få store nordiske aktører slik at kunden får riktig pris, innovative produkter og kompetent kundeservice.

Norsk Forsikring AS har konsesjon og rapporterer til Finanstilsynet.

Våre verdier

Vår adferd skal kjennetegnes av at vi forsøker å etterleve våre verdier i alt vi gjør, både eksternt og internt

Private kunder

30000

+

Bedriftskunder

500

+

Forsikringsprodukter

30

+

Forsikringsgivere

7

+

MILJØFYRTÅRN

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Sertifikatet dokumenterer at virksomheten har etablert et miljøledelsessystem og oppfyller strenge kriterier innen avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport og arbeidsmiljø. Det stilles krav til forankring og målrettet forbedringsarbeid. Miljøeffekten skal årlig innrapporteres og offentliggjøres.

Avfallshåndtering
100%
Bærekraft innkjøp
100%
Miljøvennlig transport
100%
Energieffektivisering
100%
HMS og arbeidsmiljø
100%

Våre ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre dyktige medarbeidere.

Jan Syrstad
Adm. dir.
Thomas Winther
Chief Underwriter
Kristian Halvorsen
Senior Underwriter
Ingveig Ruud
Senior PF / Underwriter
Jeanette Hellum
Porteføljeforvalter
Thomas Egeland
Økonomi, IT og prosjekt
Marthe Dybedahl
Assistent
Karin Andersen
Fagstøtte