AIG Europe SA

AIG er samarbeidspartner på reiseforsikring. AIG tilbyr forsikringsløsninger rettet mot det norske og multinasjonale bedriftsmarkedet. AIG forsikrer de fleste type virksomheter uavhengig av størrelse og bransje. AIG har kontor i Oslo med nærmere 40 ansatte. AIG etablerte sin virksomhet i Norge i 1986, og har i over 30 år utviklet produkter i takt med trendene, for å møte forsikringsbehovet i næringslivet.  AIG Norway er norsk filial av AIG Europe S.A., Luxemburg.

 

AIG har en S&P A+ rating. AIG har filial i Norge tilsluttet garantiordningen for skadeforsikringsselskaper i Norge.