BÆREKRAFT HOS OSS

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Sertifikatet dokumenterer at virksomheten har etablert et miljøledelsessystem og oppfyller strenge kriterier innen avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport og arbeidsmiljø. Det stilles krav til forankring og målrettet forbedringsarbeid. Miljøeffekten skal årlig innrapporteres og offentliggjøres.

Avfallshåndtering
100%
Bærekraft innkjøp
100%
Miljøvennlig transport
100%
Energieffektivisering
100%
HMS og arbeidsmiljø
100%