Personalforsikringer
Annen sykdom

Annen Sykdom er en kollektiv uføreforsikring gir erstatning hvis en av de ansatte ikke lenger kan jobbe som før på grunn av sykdom som ikke er en yrkessykdom.  

 

Annen Sykdomsforsikringen gir en erstatning til ansatte ved:  

 

•  Varig ervervsuførhet

•  Varig medisinsk invaliditet

•  Forsikringen kan også utvides med forskuttert sykdom,

 

Vi anbefaler våre kunder også å inkludere dekninger til ansatte under produktene fritidsulykke og dødsfallsforsikring