Personalforsikringer
Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikring er en kollektiv livsforsikring som en arbeidsgiver tegner på nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere eller foreningsmedlemmer og eventuelt deres ektefeller/samboere.

 

Dødsfallsforsikringen gir en erstatning til etterlatte ved den forsikredes dødsfall og kan omfatte

 

Ansatte

•  Hovedsum ansatt

•  Ektefelle/samboer tillegg

•  Forsørgertillegg

•  Barnetillegg

•  Ektefelle/samboer forsikring

 

Vi anbefaler våre kunder også å inkludere dekninger til ansatte under produktene fritidsulykke og annen sykdom