Personalforsikringer
Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring er en kollektiv forsikring beregnet på små og mellomstore bedrifter.

 

Sykelønnsforsikring gir erstatning til bedriften for lønnsutgifter mellom 6 og 12 G (G=folketrygdens grunnbeløp).

 

Den ansatte vil kunne få ordinær lønn under sykeperioden, og bedriften får kompensert lønnsutgifter fra forsikringen som bestemt i vilkåret.