Personalforsikringer
Uførekapital

Uførekapital er en kollektiv uføreforsikring gir erstatning hvis en av de ansatte ikke lenger kan jobbe som før på grunn av langvarig sykdom 

 

Uførekapital gir en erstatning til ansatte ved:  

 

•  Varig ervervsuførhet

•  Forsikringen kan også utvides med forskuttert sykdom

 

Vi anbefaler våre kunder også å inkludere dekninger til ansatte under produktene fritidsulykke og dødsfallsforsikring.