Personalforsikringer
Yrkesskadeforsikring

Forsikringen omfatter en lovpålagt forsikringsdekning som arbeidsgiver plikter å tegne for sine ansatte. Forsikringen gir rett til
kompensasjon til de ansatte eller de ansattes etterlatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom, og som fører til medisinsk invaliditet,
økonomisk tap eller dødsfall.