Personalforsikringer
Utvidet yrkesskadeforsikring

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen med tilleggsforsikringer fra vilkårets pkt 4.

 

•  Menerstatning fra 1-15%
•  Utvidet menerstatning
•  Utvidet dødsfallserstatning

 

Vi anbefaler våre kunder også å inkludere flere dekninger til dine ansatte som  fritidsulykke, annen sykdom og dødsfallsforsikring.