Skadesforsikring bedrift
Ansvarsforsikring

Forsikringen kan omfatte både bedriftsansvar og produktansvar. Når ikke annet fremgår av forsikringsbeviset eller valgfrie tilleggsdekninger, er selskapets samlede erstatningsplikt kr 10 000 000 per skadetilfelle.

 

For skader underbedriftsansvarsforsikringen er dette pr forsikringstilfelle,

men for skader under produktansvarsforsikringen og for ansvar for forurensning er dette både pr forsikringstilfelle og samlet pr forsikringsår.

 

Ved hvert skadetilfelle er selskapets samlede erstatningsplikt begrenset til den avtalte forsikringssum.