Skadesforsikring bedrift
Kontorforsikring

Kontorforsikring passer er en næringslivforsikring som passer for kontorbedrift som ikke har produksjon og salg av varer. Forsikringen dekker skader på bedriftens maskiner, inventar og løsøre.

 

Skader på maskiner, inventar og løsøre, skade som følge av brann, vann, innbrudd, ran og overfall naturskade, underslag/kriminalitet utført av ansatte, og kontoransvar.

 

Kontorforsikringen inkluderer en avbruddsforsikring