Skadesforsikring bedrift
Kontorforsikring – valgfrie tilleggsdekninger

Valgfrie tilleggsdekninger er et valgfritt tillegg til Kontorforsikring. Dekning gjelder kun dersom det fremgår av forsikringsbeviset av tilleggsdekning er tegnet av bedriften.

 

Du kan tegne forsikring for bærbart datautstyr begrenset til kr 200.000,-

 

Du kan forsikre EDB-maskiner/elektronisk utstyr. Erstatningen er begrenset til kr 200.000,-