Project Information
Uføreforsikring

Forsikringen gir rett til erstatning til den forsikrede ved varig arbeidsuførhet uansett årsak.