Fagforeninger og Privat tilleggsforsikringer
WebSafe

WebSafe er en kollektiv forsikring for medlemmer i en fagforening, organisasjon, bank eller annen forsikringstaker.

Forsikringen dekker dekker:

 

•  Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett med inntil kr. 20.000,- pr. år. Saken må være politianmeldt.

 

•  Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett som medlemmer av den faste husstand uforvarende har utført mot utenforstående personer med inntil kr. 20.000,- pr. år. Saken må være politianmeldt.

 

•  Kostnader til juridisk bistand med inntil kr.100.000,- pr.år. når næringsdrivende er sykmeldt minst 50%. Avtalt forsikringssum, forsikringsperiode, karenstid og fra hvilken sykegrad forsikringen dekker fremgår av forsikringsavtalen og forsikringsbeviset.

 

Forsikringen kan være obligatorisk for alle medlemmer eller ha frivillig tilslutning.