Norsk Forsikring AS

Christian C. Engh

Skadesjef

Christian er senior Advokat og leder oppbygging av skadeoppgjørsenheten til Norsk Forsikring. Christian tiltrådte  i Insurance Management Administration & Advisors AS (IMAA) den 1.1 2024.


Christian har tung skadeoppgjørskompetanse i yrkesskadeforsikring, generell personforsikring og klagerhåndtering.


Christian kom til oss fra Eika Forsikring og har tidligere erfaring fra  Bygdøy Allé Claims Handling AS, Finansklagenemda og NAV. Christian har jobbet med personskadeoppgjør siden 2016.

  • +47 476 93 950
  • christian.engh@imaa.no