Forsikringsgivere

Norsk Forsikring har langsiktige agentavtaler med store og finansielt sterke forsikringsgivere. Samarbeidet mellom Norsk Forsikring AS og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med vår lokale kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsninger. Forsikringsgiverne vi representerer tilfører det norske markedet risikokapasitet og skaper dermed konkurranse i et marked dominert av noen få store nordiske aktører. Norsk Forsikring samarbeider kun med forsikringsgivere med stor finansiell styrke og med en finansiell styrke som en Standard & Poors A- rating eller bedre. Styret i Norsk Forsikring AS evaluerer og godkjenner leverandørene minst 1 gang i året. Forsikringsgiverne til de enkelte forsikringsprodukter er også behandlingsansvarlige etter Lov om behandling av Personopplysninger og Forordning (EU) nr 2016/679.h