IPID - Insurance Product Information Document

IPID er et standardisert produktark som du mottar før du inngår en forsikringsavtale. Dette dokumentet gir kortfattet og relevant informasjon om forsikringen, og gir en enkel oversikt over hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker.