Forvalter til Kundeservice personforsikring

Gjelder fra 01.09.2024


Fast stilling


Arbeidstid

Kjernetid 09.00 - 15.00

Arbeidsted

Henrik Ibsensgt. 90, 0255 Oslo

Om Norsk Forsikring AS:

Norsk Forsikring er i vekst og vi søker derfor en serviceorientert forvalter til vårt kundeserviceteam kundeservice i Oslo. Søker bør ha relevant erfaring med kollektiv personforsikring, og gjerne erfaring fra skadeoppgjør og eller arbeid innen saksbehandling helseprøving. Stillingen vil være ved vårt hovedkontor i Oslo, med mulighet for 1-2 dager hjemmekontor. 

Generell beskrivelse:

Du får et ansvar for daglig kundeservice til meglere, organisasjoner, bedrifter og deres medlemmer. Du vil jobbe med daglig ajourhold av forsikringsavtaler, skademottak og søknader om forsikring som krever helseprøving. Denne jobben passer for deg som ønsker en karriere i et serviceteam med proaktiv kundeservice og sterkt fagmiljø . Vi har en karrierestige med mulighet for videre karriere og opprykk innen kundeservice, fag, underwriting. Faglig opplæring ved intern kursing og E-læring, samt minst 15 timer ekstern opplæring/kursing årlig.

Hovedoppgavene:

•  Utgående og innkommende kontakt med kunder i ulike kanaler via telefon, E-post, SMS og portalkommunikasjon.
•  Kundekontakten omfatter kundepleie og service via postmottak fra bedrifter, ansatte og medlemmer i fagforeninger
•  Arbeid med kundesjekk mot fagsystem for AML (Hvitvaskingsloven)
•  Registrering av skader og tilretteleggelse av skadesak for avdeling skadeoppgjør
•  Mottak av søknader om forsikring som krever helseprøving
•  Registrering av E-skjema helseprøving og tilretteleggelse av saker for helseteamet i Norsk
•  Forsikring og kommunikasjon søkere.
•  Mottak og registrering av innkommende begunstigelser, søknad om fortsettelsesforsikring og annet ajourhold bedrift og forening
•  Anbudsmottak og registrering av anbud
•  Rapportering til meglere og kunder

Personlige egenskaper:

•  Du er utadvendt, positiv og opptatt av å skape gode kundeopplevelser

•  Du har god evne til å jobbe både i team og selvstendig

•  Du må motiveres av gode resultater, ha god arbeidskapasitet og være glad i høyt tempo.

•  Du er en lagspiller som bidrar til gode resultater og godt arbeidsmiljø.

•  Du har evne til å raskt sette deg inn i fag, prosesser og systemer.

•  Du har relevant erfaring og bakgrunn innen kollektiv personforsikring

•  Du har gjerne bakgrunn fra saksbehandling i en skadeoppgjørsavdeling eller fra saksbehandling med helseprøving

•  Du jobber strukturert og målbevisst for kundens beste.

•  Du er over snittet resultat og prestasjonsorientert.

•  Du er fremoverlent, tar ansvar og er nysgjerrig.

•  Du har god IT forståelse og er dyktig i bruk av dataverktøy

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på:

+47 454 92 900

Åpningstid: Mandag - Fredag (9-15)

post@norskforsikring.no

 

Norsk Forsikring AS

Postboks 165, 3571 ÅL