Klager

Dersom du har en klage som ikke er knyttet til en skade, ber vi om at du kontakter Norsk Forsikring AS:

+47 454 92 900

Åpningstid: Mandag - Fredag (9-15)

Kontaktskjema

Velg kategori Klage her

Norsk Forsikring AS

Postboks 165, 3571 ÅL

Intern klageinstans ved skadesaker

Klager kan sendes inn digitalt via et kontaktskjema her.

Du kan også sende en skriftlig klage i posten til vår postadresse eller laste opp et brev digitalt her.

Norsk Forsikring AS

Postboks 165
3571 ÅL

 

Klagerett for tjenester kjøpt på nettet

Forbrukervernet etter EU-regelverket garanterer at alle har rett til en rettferdig behandling ved kjøp av varer og tjenester. Hvis du har problemer med tjenester du har kjøpt på nett, kan du bruke denne portalen til å registrere en klage og få saken løst av et uavhengig tvisteløsningsorgan: 

Online Dispute Organ

https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Ekstern klageinstans ved skadesaker

Dersom du ikke kommer til enighet med forsikringsgiver etter en klage, kan denne tas videre med Finansklagenemnda:

+47 23 13 19 60Finansklagenemnda

Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo