Våre leverandører

Norsk Forsikring har langsiktige agentavtaler med store og finansielt sterke forsikringsgivere. Samarbeidet mellom Norsk Forsikring AS og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med lokal kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsninger. Våre forsikringsgivere tilfører i tillegg det norske markedet risikokapasitet og konkurranse i et marked dominert av noen få store nordiske aktører. Norsk Forsikring samarbeider kun med forsikringsgivere med stor finansiell styrke – minimum S & P A- rating. Forsikringsgiverne som er leverandører til de enkelte forsikringsprodukter er behandlingsansvarlige etter Lov om behandling av Personopplysninger og Forordning (EU) nr 2016/679.

Ytterligere informasjon om våre forsikringsgivere:

AIG

AIG er vår samarbeidspartner på reiseforsikring. AIG tilbyr forsikringsløsninger rettet mot det norske og multinasjonale bedriftsmarkedet. AIG forsikrer de fleste type virksomheter uavhengig av størrelse og bransje. AIG har kontor i Oslo med nærmere 40 ansatte. AIG etablerte sin virksomhet i Norge i 1986, og har i over 30 år utviklet våre produkter i takt med trendene, for å møte forsikringsbehovet i næringslivet.  AIG Norway er norsk filial av AIG Europe S.A., Luxemburg.

Adresse: Rosenkrantz´ gate 22, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo. Org. nr. 920 957 854.AIG er med filial medlem av garantiordningen for skadeforsikringselskaper i Norge.  

https://www.aig.no/business

Lloyds Insurance Company SA (Lloyds Europa)

Lloyds Europa er vår samarbeidspartner innen personskadeforsikring som yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring og sykdomsforsikring. Lloyds Europa drar nytte av Lloyds økonomiske styrke gjennom Central Fund og har samme finansiell styrke som vurderingene som Lloyd's. Sikkerheten gjennom ratingselskapene er: AM Best (A “excellent”), Standard & Poor’s (A + “strong”) og Fitch (AA- “very strong”). Selskapet er autorisert og regulert av National Bank of Belgium og aktiveres i henhold til Solvens II-regler. Selskapet har ikke filial i Norge, og er dermed ikke medlem av garantiordningen for skadeforsikringsselskaper i Norge. Lloyd’s Insurance Company S.A har adresse: Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium.

https://lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/

SWISS Life Luxembourg SA

Swiss Life Luxembourg SA er vår samarbeidspartner for dødsfallsforsikring, uførekapital og uførerente. Swiss Life (Luxembourg) SA har adresse: 6, Rue Eugène, Ruppert, L-2453, Luxembourg. Selskapet er en del av Swiss Life gruppen. Swiss Life gruppen har en arbeidsstyrke på rundt 9500 og har et distribusjonsnettverk på rundt 15000 rådgivere. Swiss Life Luxembourg hadde premieinntekter på 1,25 mrd Euro i 2018 og et overskudd på 27 millioner EURO.

Den 5. juni 2020 bekreftet Standard & Poor's selskapets finansielle styrke med en rating på ‘A + med stabile utsikter’ for Swiss Life Ltd, basert i Sveits. Swiss Life Holding ble også bekreftet med en 'A- med stabile utsikter'.

https://www.swisslife-global.com/global-solutions.html