Våre leverandører

Forsikringsgiverne som er leverandører til de enkelte forsikringsprodukter er behandlingsansvarlige etter Lov om behandling av Personopplysninger og Forordning (EU) nr 2016/679.

AIG Europe S.A

AIG Europe S.A., norsk filial av AIG Europe S.A., Luxemburg.
Rosenkrantz´ gate 22, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo. Org. nr. 920 957 854.
AIG Europe S.A. er et forsikringsselskap med R.C.S. Luxemburg nummer B 218806.

SWISS Life Luxembourgh SA

Swiss Life (Luxembourg) SA, 6, Rue Eugène, Ruppert, L-2453, Luxembourg.

Lloyds Insurance Company SA

Lloyd’s Insurance Company S.A, Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium.

AmTrust International Underwriters DAC

AmTrust International Underwriters DAC (heretter kalt AIU), AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm.

Syndikat 3622 og 3623 ved Lloyd`s of London

Syndikat 3622 og 3623 ved Lloyd`s of London, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, London, EC3R 5 AD, United Kingdom.

Syndikat 510 ved Lloyds of London

Syndikat 510 ved Lloyds of London, 20 Fenchurch Street, London EC 3M 3BY, United Kingdom.

Tryg Forsikring

Tryg Forsikring, Folke Bernadottesvei 50, 5147 Fyllingsdalen

Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring, Schweigaardsgate 21, 0191 Oslo

MetLife

MetLife er et handelsnavn for Alico Life International Limited. Alico Life International Limited er registrert i Irland. Registreringsnr er 363620. Forretningskontor: 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin, Irland.