Lloyd's Europe

Lloyds Europe er samarbeidspartner innen personskadeforsikring som yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring, sykdomsforsikring og kontorforsikring. Lloyds Europe drar nytte av Lloyds økonomiske styrke gjennom Central Fund og har samme finansiell styrke som vurderingene som Lloyd’s. Finansiell styrke bekreftes gjennom ratingselskapene er: AM Best (A “excellent”), Standard & Poor’s (A + “strong”) og Fitch (AA- “very strong”). Selskapet er autorisert og regulert av National Bank of Belgium og aktiveres i henhold til Solvens II-regler. Selskapet har etablert en filial (NUF) i Norge og vil dermed være omfattet av garantiordningen for skadeforsikringsselskaper i Norge.