Slik melder du skader til Norsk Forsikring

Dersom det skulle oppstå et skadetilfelle grunnet sykdom eller ulykker er det viktig at bedriften/skadelidt/etterlatte melder skaden til oss så raskt som mulig. Hvis du har spørsmål og trenger hjelp til å melde et skadetilfelle kan du kontakte oss på telefon eller E-post. Vi hjelper deg gjerne videre slik at du kommer i gang med å melde skaden.

Manuelle skadeskjema

Ved et skadetilfelle skal du benytte våre skadeskjema her.  Når du har fylt ut og signert kan skademeldingsskjemaet med nødvendige vedlegg sendes Norsk Forsikring AS. Send skadeskjema i lukket konvolutt postadresse:

Norsk Forsikring AS

v/ Skadeavdelingen
Postboks 165
3571 ÅL

Etter mottak av skadesaken vil du få en skriftlig bekreftelse fra oss på mottatt skade. Vi vil deretter foreta en registrering for å kunne få behandlet din skadesak. Dokumentasjon kan også ettersendes dersom du ikke har alle nødvendige vedlegg. Kontakt oss hvis du har spørsmål.

+47 454 92 900

Åpningstid: Mandag - Fredag (9-15)

Send inn dokumenter

Opplastning krever innlogging med BankID.

Norsk Forsikring AS

Postboks 165, 3571 ÅL

Reiseforsikring

Dersom du skal melde et skadetilfelle på reiseforsikringen, skal du melde din reiseskade via skadeportalen til AIG. Skadeportal og informasjon om hvordan du melder reiseskader finner du her:

 

+47 22 00 20 80

Åpningstider: Mandag til Fredag (9-15)

AIG skadeportal

https://www.aig.no/meld-skade