Personforsikringer

Våre leverandører er tilsluttet flyttereglene iht. FNO.

Yrkesskadeforsikring

 • Tradisjonell yrkesskadeforsikring etter loven
 • Mulighet for utvidelser

Ulykkesforsikring

 • Ulykke fritid
 • Ulykke arbeidstid
 • Ulykke heltid
 • Barneulykke og ulykke ektefelle/samboer
 • Offshore virksomhet kun etter individuell vurdering

Gruppeliv

 • Selvadministrert og administrert
 • Dødsfall
 • Ektefelle/samboer tillegg
 • Barnetillegg
 • Ektefelleforsikring
 • Annen sykdom og uførekapital

Gruppeliv kommune

 • Dekninger etter hovedtariffavtalens §10
 • Individuell risikovurdering av den enkelte kommune

Integrert personalforsikring

 • Kombinasjoner av produktene yrkesskade-, ulykke-, gruppeliv- og sykdomsforsikring
 • Samordnet skadeoppgjør
 • Bedrift unngår mulige dobbeltdekninger og hull i dekningsmatrise