Om oss

Norsk Forsikring AS har utviklet høy kompetanse for administrasjon av forsikringer for bedrifter og konsumenter. Norsk Forsikring AS tilfører våre ulike kundegrupper forsikringsprodukter og tjenester som skaper nye og lønnsomme markeder i massemarkedet for bedrift og privat segmentet.

  • Med lave kostnader og gode systemløsninger kan vi tilby meglere – kunder kostnadseffektive forsikringsløsninger
  • Vi er langsiktig partner for meglere, forsikringsgivere og andre kunder.
  • Høy kvalitet i produkt og vilkår.
  • Kundevennlige løsninger med rask produksjon av e-poliser og e-faktura til megler/kunde
  • Avanserte verktøy og tariffer for risikovurdering og riktig prising av den enkelte forsikringsrisiko
  • Våre ansatte har lang erfaring fra forsikrikngsbransjen.