Klager

Melding om klager

Dersom du har en klage som ikke er knyttet til en skade, ber vi om at du kontakter Norsk Forsikring AS på tlf. 45 49 29 00 eller e-post: post@norskforsikring.no.  

Intern klageinstans ved skadesaker

Klager som er knyttet til behandling av skadesaker skal sendes til Forsikringsgiver v/til Norsk Forsikring AS, Postboks 165, 3571 Ål. Husk å opplyse skadenr og gi en kort beskrivelse av hva klagen gjelder.

Klagerett for tjenester kjøpt på nettet

Forbrukervernet etter EU-regelverket garanterer at alle har rett til en rettferdig behandling ved kjøp av varer og tjenester. Hvis du har problemer med tjenester du har kjøpt på nett, kan du bruke denne portalen til å registrere en klage og få saken løst av et uavhengig tvisteløsningsorgan: https://ec.europa.eu/consumers/odr 

Ekstern klageinstans ved skadesaker

Dersom du ikke kommer til enighet med forsikringsgiver etter en klage, kan denne tas videre med Finansklagenemnda:

Du kan klage elektronisk: www.finkn.no eller per post:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf. 23 13 19 60