Swiss Life

Swiss Life Luxembourg SA er samarbeidspartner for dødsfallsforsikring, uførekapital og uførerente. Swiss Life (Luxembourg) SA har adresse: 6, Rue Eugène, Ruppert, L-2453, Luxembourg. Selskapet er en del av Swiss Life gruppen. Swiss Life gruppen har en arbeidsstyrke på rundt 9500 ansatte og har et distribusjonsnettverk på rundt 15000 rådgivere. Swiss Life Luxembourg hadde premieinntekter på 1,1 mrd Euro i 2019 og et overskudd på 29,7 millioner EURO.  

 

Den 5. juni 2020 bekreftet Standard & Poor’s selskapets finansielle styrke med en rating på ‘A + med stabile utsikter’ for Swiss Life Ltd, basert i Sveits. Swiss Life Holding ble også bekreftet med en ‘A- med stabile utsikter’. Swiss Life Luxembourg SA sine kunder i Norge er i tillegg beskyttet av en garantiordning i Luxembourg «Triangle of security». Garantiordningen er beskrevet her