Om oss

Norsk Forsikring AS er en norsk forsikringsformidler med konsesjon fra Finanstilsynet. Norsk Forsikring AS har utviklet innovative og unike distribusjonsløsninger gjennom forsikringsmeglere, banker, låneagenter og andre forsikringsagenter.  

Samarbeidet mellom Norsk Forsikring AS og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med lokal kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsninger.

Vi er, og skal alltid kjennetegnes av å være en fleksibel og dynamisk organisasjon med korte beslutningsveier, rask responstid og høy servicegrad. Vi har lave driftskostnader og dermed tilby våre partnere kostnadseffektive forsikringsløsninger.

Gjennom datterselskapet IMAA og våre partnere tilbyr vi tjenester som forsikringssystemer til forsikringsmeglere og banker, digital skadebehandlingstjenester, elektronisk helseprøving og kundesenter tjenester.

For mer informasjon om IMAA og våre tjenester – gå inn på: https://www.imaa.no