Agentoversikt

Etter lov om forsikringsformidling mv. skal et forsikringsselskap, når det inngår en avtale med et foretak om formidling av selskapets produkter, registrere foretaket, daglig leder eller eventuelt annen person som faktisk leder forsikringsagentvirksomheten i et offentlig tilgjengelig register. Forsikringsagenten handler fullt og helt på forsikringsselskapets ansvar for de produktene som formidles.Kun ved slik registrering har forsikringsagentforetaket fullmakt til å formidle forsikringsselskapets risikoprodukter. 

Norsk Forsikring AS har distribusjonsavtaler med enkelte utvalgte agenter om formidling og salg av våre skadeforsikringsprodukter. Nedenfor følger en oversikt over disse. 

Registeret er gjenstand for løpende oppdatering. Vi anmodes kontaktet dersom det er spørsmål i forbindelse med registeret eller de foretak som her fremkommer. Tilsvarende gjelder dersom det er spørsmål knyttet til foretak som ikke fremgår av listen. 

Samarbeidet med agenter tilknyttet Nemi Forsikring ASA  opphører 31.12 2015.

ForetakOrg.nr.AnsvarshavendeTilsynsmyndighetVirksomhet