Skadeforsikringer for bedrifter

Vi tilbyr blant annet følgende forsikringer på bedriftsmarkedet: 

Tingforsikring

  • Kombinert bedrift
  • Kontor
  • Næringsbyggforsikring
  • Avbruddsforsikring
  • EDB/Maskinforsikring

Ansvarsforsikring

  • Bedrifts- og produktansvar
  • Styreansvar