Skademelding

Norsk Forsikring AS jobber hovedsakelig mot bedriftskundemarkedet via forsikringsmeglere. Skulle det oppstå skadesaker på forsikring tegnet via Norsk Forsikring i Lloyds of London, ACE Europe Life Limited, MetLife International Limited, AIG Europe Limited, Unison Forsikring (nå Sparebank 1 Skadeforsikring) og Movestic Livförsäkring AB skal følgende telefonnummer benyttes.

Alle produkter (unntatt reiseforsikring)

Hvis du skal melde personskader med unntak av reiseforsikring, kontakter du Norsk Forsikring. Skademeldingsskjema med nødvendige vedlegg sendes Norsk Forsikring AS, Postboks 165, 3571 ÅL for registrering og videre behandling. Skadeskjema og link til skadeportal finner du på denne siden.

Kontakt Norsk Forsikring AS
Tlf: 45 49 29 00 (08.00 - 16.00)
Epost: post@norskforsikring.no

Reiseforsikring

Kontakt AIG
Tlf: 22 00 20 80
Epost: skadekontoret@aig.com

Medisinsk assistanse på reise

Kontakt SOS International
Tlf: +45 38 48 92 50 (24 timer i døgnet)
Tlf: +1 866 208 0045 (fra USA)
Faks: +45 70 10 50 56

Telefonr

AIG: 22 00 20 80 (24/7)