Skademelding

Norsk Forsikring AS jobber hovedsakelig mot bedriftskundemarkedet via forsikringsmeglere. Skulle det oppstå skadesaker på forsikring tegnet via Norsk Forsikring i Lloyds of London, ACE Europe Life Limited, MetLife International Limited, AIG Europe Limited, Unison Forsikring (nå Sparebank 1 Skadeforsikring) og Movestic Livförsäkring AB skal følgende telefonnummer benyttes.

Alle produkter (unntatt reiseforsikring)

Kontakt Norsk Forsikring AS
Tlf: 45 49 29 00 (08.00 - 16.00)
Epost: post@norskforsikring.no

Reiseforsikring

Kontakt AIG
Tlf: 22 00 20 80
Epost: skadekontoret@aig.com

Medisinsk assistanse på reise

Kontakt SOS International
Tlf: +45 38 48 92 50 (24 timer i døgnet)
Tlf: +1 866 208 0045 (fra USA)
Faks: +45 70 10 50 56

Telefonr

AIG: 22 00 20 80 (24/7)

Skadeforsikring

Alliance Optikk Øyehelseforsikring