Slik melder du skader til Norsk Forsikring

Når du har fylt ut og signert kan skademeldingsskjemaet med nødvendige vedlegg sendes Norsk Forsikring AS. Send skadeskjema i lukket konvolutt postadresse:

Norsk Forsikring AS, Skadeavdelingen, Postboks 165, 3571 ÅL

Etter mottak av skadesaken vil du få en skriftlig bekreftelse fra oss på mottatt skade. Vi vil deretter foreta en registrering for å kunne få behandlet din skadesak. Dokumentasjon kan også ettersendes dersom du ikke har alle nødvendige vedlegg. Kontakt oss hvis du har spørsmål.

Kontaktinformasjon for personskader
Tlf:45 49 29 00 (09.00 - 15.00)
Postadresse:Postboks 165, 3571 ÅL

Reiseforsikring

Dersom du skal melde et skadetilfelle på reiseforsikringen, skal du melde din reiseskade via skadeportalen til AIG. Skadeportal og informasjon om hvordan du melder reiseskader finner du her:

Kontakt AIG
Tlf: 22 00 20 80
Portal: https://www.aig.no/meld-skade